Slider Image 1
Slider Image 2
Slider Image 3
Slider Image 3
Slider Image 3
Slider Image 3
Slider Image 3
Slider Image 3TECH Training Centre ၏ အားသာခ်က္  • TECH Training Centre ကို ၁၉၉၈ ခုမွစတင္တည္ေထာင္ၿပီး၊City and Guilds အင္ဂ်င္နီယာ Diploma သင္တန္းမ်ား၊ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လက္ေတြ႔လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မွဳအသံုးခ်သင္တန္းမ်ား၊ကြန္ၿပဴတာသင္တန္း မ်ား၊LCCI စာရင္းကိုင္သင္တန္းႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္သင္တန္းမ်ားကို ဝါရင့္ကၽြမ္းက်င္ထူးခၽြန္ေသာ နည္းပညာ တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္၊သိပံၸမ်ားမွ ဆရာ၊ဆရာမ (ၿငိမ္း)မ်ားက သေဘာတရားႏွင့္ လက္ေတြ႕ ေလ့က်င့္သင္ၾကားၾကပါသည္။

  • -သို႔ၿဖစ္ပါ၍ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ (၁၄) ႏွစ္အတြင္း၊ သင္တန္းသားေပါင္း (၃၀၀၀)ေက်ာ္ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားခဲ့ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ -ထူးၿခားၿဖစ္စဥ္ အေနၿဖင့္ City and Guilds အင္ဂ်င္နီယာ Diploma သင္တန္းသား (၆) ဦးသည္ ကမာၻ ပထမ ေရႊတံဆိပ္ဆုရွင္ ဆြတ္ခူးခဲ့ပါသည္။

  • -ေရႊတံဆိပ္ဆုရွင္မ်ား မဆြတ္ခူးေသာ္လည္း၊ ဘာသာစံုဂုဏ္ထူး၊အထူးေအာင္ သင္တန္းသားမ်ားစြာလည္းထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။ေအာင္ၿမင္မွဳရာခိုင္ႏွဳန္း ေယဘုယ်အားၿဖင့္ ၉၀% မွ ၉၅ % ေက်ာ္ အထိ၊ အခ်ိဳ႔ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ရာခိုင္ႏွဳန္းၿပည့္ ေအာင္ၿမင္ခဲ့ပါသည္။

  • -သင္တန္းသက္ၾကာၿမင့္ၿပီၿဖစ္သၿဖင့္၊ဝန္ထမ္းမ်ားအေနၿဖင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳအသင့္အတင့္ရွိၿပီး၊သင္တန္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း၊ အသင့္အတင့္ေခ်ာေမြ႔မွဳရွိေနပါသည္။

  • -အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားသည္ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမ်ား ဆင္းနိုင္ေလ၊သင္တန္းသား၏တတ္ကၽြမ္းမွဳ ပိုမိုထိေရာက္ေလၿဖစ္သၿဖင့္၊သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားၿပည့္စံုစြာ ၿဖည့္တင္းၿခင္း၊လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ခန္း ပိုမိုေလ့က်င့္ၿခင္း၊ၿပင္ပဗဟုသုတၿဖစ္ရန္၊သင္တန္းၿပင္ပရွိ စက္ရံု၊အလုပ္ရံုမ်ားကို ေလ့လာေရးသြားေရာက္ၿခင္း၊ၿပည္ပမွ အေတြ႔အၾကံဳရင့္ပညာရွင္မ်ား ဖိတ္ေခၚ၍ အေတြ႔အၾကံဳေဟာေၿပာရွင္းလင္းၿခင္းတို႔ကို ရံဖန္ရံခါ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

  • -စာၾကည့္တိုက္တခုတည္ေထာင္ထားၿခင္း၊Website ၿဖင့္ေလ့လာၿခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ထားသၿဖင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာႏွင့္သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို မ်က္ေၿခမၿပတ္ ေလ့လာဆည္းပူးနိုင္ၿခင္း၊ဆရာႏွင့္သင္တန္း သားအခ်င္းခ်င္း၊သင္တန္းသားအခ်င္းခ်င္း အေတြ႔အၾကံဳဖလွယ္နိုင္ၿခင္း။

  • -England နိုင္ငံရွိ Edexcel သင္ၾကားမွဳဌာနမွ BTEC သင္တန္းရွိ level 5 Higher National Diploma (HND)အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္းမ်ားကို အသိအမွတ္ၿပဳသင္တန္းေက်ာင္းအၿဖစ္ ေလ်ာက္ထားရယူကာ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေနသၿဖင့္ လူငယ္မ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ B.E (သို႔) B.Engg ဘြဲ႔မ်ားဆြတ္ခူးနိုင္ေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဆက္စပ္ လမ္းခင္းေပးနိုင္ပါသည္။

Other links